บริษัท แมค อินดัสทรี จำกัด

บริษัท แมค อินดัสทรี จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ Safety ทุกประเภท
ถุงมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  รองเท้า Safety ที่ได้รับมาตรฐาน
กระดาษทราย ผ้าขัดต่างๆ
โดยเน้นคุณภาพของสินค้าและความซื่อสัตย์
และการส่งสินค้าที่รวดเร็ว

head-web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s