Head Protection

p-หมวก
Head Protection

หมวกเซฟตี้ จะป้องกันศรีษะของผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ช่วยป้องกันวัสดุหรือของแข็งหล่นใส่ศรีษะ ซึ่งผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องสวมหมวกเซฟตี้ตลอดในการทำงาน เพื่อความปลอดภัย ซึ่งทางเรามีให้เลือกหลากหลายแบบสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับ